Hisenda

  • Ordre HAC / 1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit. (BOE, 30-novembre2018). VEURE LA NORMATIVA