Revista Confederació Espanyola d’Empresaris Artesans de Pastisseria

Us adjuntem la revista de la Confederació Espanyola d’Empresaris Artesans de Pastisseria (CEEAP) del mes de gener de 2018

GENER 2018 Nº 15

FEBRER 2018 Nº16