Laboral

Finalment i desprès de moltes negociacions, en data 2 de juliol del 2015, s’ha presentat per a la seva inscripció al Registre de l’Autoritat Laboral de la Província de Girona, el nostre Conveni Laboral.

Atenen a les recomanacions de la C.E.O.E i per extensió a totes les patronals, després de dos anys en que l’increment salarial a estat del 0%, per la greu crisis que pateix el nostre sector, hem cregut oportú, pactar les següents condicions, en la finalitat d’incentivar i reactivar el consum, que és el principal problema que actualment pateix el nostre sector.

Així doncs, els acords pactats amb la representació sindical dels treballadors, han estat els següents:

  • Vigència del Conveni , dos anys 2015 i 2016.
  • Manteniment íntegre del text del actual conveni, amb una petita clarificació del article 20 (Abonament extrasalarial per malaltia i accident)
  • Taula salarial : Per l’any 2015 un increment de les taules vigents a 31 de Desembre de 2014 del 1% i per l’any 2016 un increment de les taules vigents a 31 de desembre de 2015 del 1,50%. Sense revisió de cap mena.