Conveni Laboral

CONVENI LABORAL ANY 2017

Finalment i desprès de moltes negociacions, en data 28 de novembre, s’ha signat el nostre Conveni Laboral 2017. Els acords principals pactats amb la representació sindical dels treballadors, han estat:

  1. Vigència del Conveni 12 mesos de 1 de gener del 2017 al 31 de desembre del 2017.
  2. Taula salarial per l’any 2017, un increment del 1% de les taules vigents a 31 de desembre del 2016.

Aquest Conveni tot seguit es presentarà per a la seva inscripció al Registre de l’Autoritat Laboral de la Província de Girona, per tal de que tots els interessats en tinguin coneixement del que s’ha pactat.

Conveni Laboral 2017