Sanitat

  • Normativa sobre l’Etiquetatge i Informació Al·lèrgens: 

    Un cop estudiada tota la normativa de l’etiquetatge i en especial el capítol dels al·lèrgens, amb el nostre Assessor Tècnic en Seguretat Alimentaria, ens complau detallar-los-hi tots els aspectes i obligacions que hem de complir.

    En primer lloc totes les pastisseries han de tenir un cartell suficientment visible, en el que es comunica que es té a disposició de tots els clients, la informació de tots els al·lèrgens que poden contenir els productes elaborats en aquest establiment.

 

  • Resum de l’Etiquetatge dels productes alimentaris, informació alimentaria facilitada al consumidor basat en el Reglament (UE) 1169/2011: RESUM ETIQUETATGE