Subvencions 2019

 • CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA (resolució bases reguladores i informació en pdf)

  La Generalitat de Catalunya a aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del Comerç, per actuacions realitzades de manera efectiva durant l’any 2019, que tot seguit us resumim. El termini de presentació de les sol·licituds, és des d’ara i fins al 23 de maig de 2019, però quan abans es presenti molt millor.

  Programes subvencionats en els quals ens podem acollir els agremiats:

  1r.- Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional per potenciar la comercialització dels nostres productes. Inversió mínima subvencionable 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires, com a mínim 500 euros. Se subvenciona el 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000 euros en el cas de fires d’àmbit nacional i estatal, i un màxim de 5.000 euros per les d’àmbit internacional.

  2n.- Transformació digital, per motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on és potencií l’omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física o en línia per millorar l’experiència de compra dels clients. Presencia a internet, xarxes socials, comerç electrònic, màrqueting digital, i digitalització de l’establiment. La inversió mínima ha de ser de 1.000 euros. És subvenciona el 50% de les despeses amb un màxim que va dels 2.000 als 10.000 euros, segons les accions portades a terme.

  3r.- Nova implantació de comerços, i millora dels establiments i la Instal·lació de Sistemes “Click & Collect”, mitjançant la recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al nucli històric i els seus eixamples i la reforma d’establiments amb una antiguitat mínima de 10 anys, o parades de mercats municipals que s’acrediti la titularitat en com a mínim de 5 anys, evitant així el trencament del continu comercial. Inversió mínima subvencionable 2.000 euros. Queden excloses les inversions que superin els 60.000 euros. És subvenciona el 50% de  les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

  Tots els interessats ens ho feu saber el més aviat possible, per estudiar el cas i tramitar les sol·licituds.